SAM gebruikt geen voorgedrukt briefpapier. We stellen brieven rechtstreeks op in een brief-sjabloon voor kleurprint via Microsoft Word.

het briefpapier van SAM - blz. 1
het briefpapier van SAM - blz. 2
  • Het logo van SAM staat linksboven in de voorkeurafmeting.
  • Op 105 mm van de bovenrand van de pagina staat een vouwlijntje in de linkermarge.
  • Alle typografische vormen zijn aan de hand van tekststijlen in het sjabloon verankerd: standaardtekst, genummerde en ongenummerde opsommingstekens, tabellen, voetnoten, etc.
  • De adreszone bestemmeling biedt ruimte aan 6 tekstregels en is vast gepositioneerd in functie van enveloppen met venster rechts.
  • Links van de adreszone staat de referentiezone met "datum", "uw ref.", "onze ref." en het onderwerp van de brief.
  • De contactgegevens van de afzender staan in de signatuur helemaal op het einde van de brief. De algemene contactgegevens van SAM staan in de voettekst.
  • Vanaf de tweede bladzijde verschijnt een paginacijfer in de voettekst.

Meer informatie over de functionele onderdelen, de tekststijlen, de personalisering en de werking van het brief-sjabloon vind je in de gebruikershandleiding voor MsOffice-sjablonen.