Op diverse vlakken ondersteunt SAM praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers in het vinden van antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.