Grondrechten

SAM ondersteunt opbouwwerkers in hun politieke kernopdracht met kwetsbare burgers.

Mensen met een handicap

Ook wie mensen met een handicap ondersteunt kan bij SAM terecht.

Aanbod

Een greep uit het vormingsaanbod van SAM of vorming op maat.

Schulden

SAM bouwt mee aan een integraal en preventief budget- en schuldhulpverleningsbeleid.

Jeugdhulp

SAM ondersteunt jeugdhulpverleners en organisaties bij het ontwikkelen van een krachtgericht en participatief aanbod.

Reach Out!

SAM ondersteunt praktijkwerkers in het actief bereiken van kwetsbare mensen.